Ädelmetaller spotpris - världsmarknadspriser i SEK/gram Guld 471,21 kr -0.09% Silver 5,57 kr -0.26% Platina 281,31 kr -0.24% Palladium 542,26 kr 0.19%

Svenska årsbokstäver på silver före 1759, Malmö (även innefattande guldsmeder) i Ängelholm, Hälsingborg, Kristianstad, Landskrona, Lund och Ystad


Så här läser du stämplarna

Årstabell Sverige
silver 1759 – nutid

Svenska ortsmärken
Extern länk (PDF-fil, med vänlig tillåtelse av Swedac)

Namnstämpelregistret
Extern länk

Svenska årsbokstäver
silver före 1759 från Göteborg, Halmstad, Kristenhamn och Varberg

Svenska årsbokstäver
silver före 1759 från Hälsingborg, Kristianstad, Landskrona, Malmö, Lund, Ystad och Ängelholm

Finsk silverstämpling

Finsk årstabell
1810 – nutid

Norsk silverstämpling
Norska silverstämplar

A 1690 N 1702 A 1714 N 1726 A 1738 N 1750
B 1691 O 1703 B 1715 O 1727 B 1739 O 1751
C 1692 P 1704 C 1716 P 1728 C 1740 P 1752
D 1693 Q 1705 D 1717 Q 1729 D 1741 Q 1753
E 1694 R 1706 E 1718 R 1730 E 1742 R 1754
F 1695 S 1707 F 1719 S 1731 F 1743 S 1755
G 1696 T 1708 G 1720 T 1732 G 1744 T 1756
H 1697 U 1709 H 1721 U 1733 H 1745 U 1757
I 1698 V 1710 I 1722 V 1734 I 1746 V 1758
K 1699 X 1711 K 1723 X 1735 K 1747
L 1700 Y 1712 L 1724 Y 1736 L 1748
M 1701 Z 1713 M 1725 Z 1737 M 1749