Ädelmetaller spotpris - världsmarknadspriser i SEK/gram Guld 498,77 kr 0.25% Silver 7,44 kr 0.52% Platina 309,35 kr 0.03% Palladium 741,79 kr 0.41%

Norsk silverstämpling


Så här läser du stämplarna

Årstabell Sverige
silver 1759 – nutid

Svenska ortsmärken
Extern länk (PDF-fil, med vänlig tillåtelse av Swedac)

Namnstämpelregistret
Extern länk

Svenska årsbokstäver
silver före 1759 från Göteborg, Halmstad, Kristenhamn och Varberg

Svenska årsbokstäver
silver före 1759 från Hälsingborg, Kristianstad, Landskrona, Malmö, Lund, Ystad och Ängelholm

Finsk silverstämpling

Finsk årstabell
1810 – nutid

Norsk silverstämpling
Norska silverstämplar

Den norska traditionen kring silver är snarlik den svenska på flera sätt. Även i Norge finns det en lång tradition av silversmide, ofta med emaljerade smycken vilka exporterats över hela världen.

Ädelmetallkontrollen (Edelmetallkontrollen) är en oberoende institution som skapats av ministeriet för barn och familjefrågor (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) som tillkommit för att lagen om ädelmetallkontroll skall efterlevas. Verksamheten övervakas av en styrelse vilken utses av ministeriet. I skrivande stund pågår en diskussion om lagen skall förändras.

norge

 

På norska silverföremål finner man ofta stämpeln Norway. På äldre föremål kan ofta ortsnamnet vara skrivet, exempelvis ”Oslo” (eller Christiania vilket var det tidigare namnet på Oslo fram till 1906). Namn som Bergen och Trondheim förekommer också. Vanliga stämplar är också Sterling vilket på samma sätt som i andra länder som i Norge betyder 925/1000-delars renhet.

Som regel finns också namnstämpeln vilken identifierar smeden, tillverkaren eller importören som står bakom silverföremålet. Annan vanlig märkning kan vara designermärken, initialer eller symboler som hänvisar till formgivaren, förkortningen ”Inv”.

Det finns mer än 1600 registrerade varumärken för ädelmetall i vårt grannland Norge. Silverklubben kommer på sikt skapa en utförlig bild- och stämpeldatabas på norska silverstämplar.