Ädelmetaller spotpris - världsmarknadspriser i SEK/gram Guld 348,75 kr 0.32% Silver 4,34 kr 0.01% Platina 261,34 kr 0.38% Palladium 274,77 kr 1.23%

5-kronor

Svenska 5-kronor i silver är ovanligare än lägre valörer silvermynt. De enda åren 5-kronor med silverinnehåll präglades var 1935, 1952, 1954, 1955, 1959, 1962 samt 1971. De flesta av dessa mynt var jubileumsmynt präglade till minne olika händelser. En av orsakerna till 5-kronorna inte präglades mer regelbundet var att valören i större utsträckning i stället gavs ut som sedlar.Bland 5-kronor i silver, är femkronan från 1935 är särskilt intressant att hålla utkik efter då den är stor jämförelse med andra svenska mynt. Detta samt att den består av hela 90% silver. Den har således också ett högt värde. Faktum är att 5-kronan från 1935 är det största silvermyntet som använts i Sverige i modern tid, vissa jubileumsmynt undantagna. För den som har ett exemplar är silvervärdet därför högt även om myntet som sådant skulle råka vara i dåligt skick. Annan nämnvärd kuriosa är femkronan även förekom som guldmynt under kung Oscar II:s tid.

Ett vanligt missförstånd är att 5 kr 1972 är i silver då designen skiljer sig från de nyare femkronor som cirkulerar i handeln. Dessa består dock av kopparnickel och går att hitta bland växelpengar i butik och är generellt bara värda fem kronor.

Enligt Riksbanken är samtliga varianter av femkronorsmynten i silver fortfarande giltiga som valuta. Dock är det dumt att använda femkronor med silverhinnehåll för betalning då silvervärdet vida överstiger det nominella värdet.


Årtal Framsida Frånsida Regent Valspråk / Text Diam. mm Vikt (gram) Silverhalt Finvikt (gram)
1935 5-kr-1935-Framsida 5-kr-1935-frånsida Gustaf V Gustaf V Sveriges Konung – Med folket för fosterlandet – Sveriges Riksdag 1435-1935 36mm 25,10 gram 90% 22,5 gram
1952 5-kr-1952-Svensk-odlings-befrämjande-framsida1 5-kr-1952-Svensk-odlings-befrämjande-frånsida Gustaf VI Adolf Gustaf VI Sveriges Konung – Med folket för fosterlandet – Svensk Odlings Befrämjare 34mm 22,88 gram 40% 9,15 gram
1954, 1955, 1971 5-kr-1955-framsida-150x150 5-kr-1955-fransida-150x150 Gustaf VI Adolf Gustav VI Adolf Sveriges Konung 34mm 18gram 40% 7,2 gram
1959 5-kr-1959-framsida-150x150 5-kr-1959-fransida-150x150 Gustaf VI Adolf Gustav VI Adolf Sveriges Konung – Svenska Folkets Lagbundna Frihet 34mm 18gram 40% 7,2 gram
1962 5-kr-1962-Litteratur-Vetenskap-Konst-framsida-150x150 5-kr-1962-Litteratur-Vetenskap-konst-fransida-150x150 Gustaf VI Adolf Gustav VI Adolf Sveriges Konung – Litteratur – Vetenskap – Konst 34mm 18gram 40% 7,2 gram
1966 5-kr-1966-framsida-150x150 5-kr-1966-fransida-150x150 Gustaf VI Adolf Gustav VI Adolf Sveriges Konung – Till Minnet av Tvåkammar-riksdagens Tillkomst 1866 34mm 18gram 40% 7,2 gram