Ädelmetaller spotpris världsmarknadspriser i SEK/gram Guld 808,54 kr -0.79% Silver 9,44 kr -0.96% Platina 319,79 kr -0.92% Palladium 350,55 kr -0.95%
Bra pris oavsett vikt Direktbetalning via Swish eller insatt på konto Inga dolda avgifter Möjlighet att sälja över disk Kontrollerade vågar

Silverstämplar

Så här läser du stämplarna

Årstabell Sverige
silver 1759 – nutid

Svenska ortsmärken

Namnstämpelregistret
Extern länk

Svenska årsbokstäver
Silver före 1759 från Göteborg, Halmstad, Kristenhamn och Varberg

Svenska årsbokstäver
Silver före 1759 från Hälsingborg, Kristianstad, Landskrona, Malmö, Lund, Ystad och Ängelholm

Finsk silverstämpling

Finsk årstabell
1810 – nutid

Norsk silverstämpling
Norska silverstämplar

Frågor om stämpling
Vi får många frågor vad stämpeln betyder, hur gammalt silvret är, var stämpeln hittas, var det är bäst att sälja nysilver. Webbplatsen drivs och utvecklas av ett antal privatpersoner på fritiden. Vi kan därför omöjligt svara på alla de frågor vi får in även om vi försöker så gott vi kan. Ambitionen är istället att skapa en så informativ webbplats som möjligt för silverintresserade att själva kunna söka och finna information.

Silverstämpling
Av silverstämplar kan man utläsa mycket. Vem som var silversmeden. Var silvret kom ifrån samt inte minst, hur gammalt silvret är.

Finhaltstämpel
Finhaltsstämpeln anger mängden guld, silver eller platina som ädelmetallföremålet innehåller. För silver är 830-tusendelars renhet idag lägsta halt i Sverige. Halter under 375 för guld, 800 för silver och 850 för platina får inte kallas för ädelmetallarbeten. Finhalten garanteras antingen genom att den svenska tillverkaren eller importören förser arbetet med sin namnstämpel vilken registrerats hos SWEDAC. Även namnstämplar från andra europeiska länder kan under vissa förutsättningar accepteras.Ett annat alternativ är att ett opartiskt organ kontrollerar finhalten och därefter förser arbetet med en svensk kontrollstämpel (kattfoten) eller en internationell kontrollstämpel (CCM-stämpeln). Även kontrollstämplar från andra europeiska länder kan med vissa förutsättningar vara accepterade.
kattfot
Kattfoten för silver
ccm
Kattfoten för silver
CCM-stämpeln (får anses som ovanlig på svenska föremål).Mer om stämpelnycklar kan du läsa om hos Swedac (PDF-fil).

Namnstämpelregister
SWEDAC för registret över namnstämplar som är eller har varit aktiva. Registret sträcker sig från 1913 och framåt. Den som sätter sin namnstämpel på ett ädelmetallarbete ansvarar för att angiven finhalt är korrekt. Klicka här för att söka i registret