Ädelmetaller spotpris - världsmarknadspriser i SEK/gram Guld 498,85 kr 0.26% Silver 7,45 kr 0.62% Platina 309,23 kr -0.01% Palladium 743,48 kr 0.63%

Silvermynt

Sälja silvermynt
Fortfarande har många har silvermynt liggandes i burkar, lådor eller i bankfack. Samlingar som byggts upp under många år eller som ibland ärvts från äldre släktingar. Ibland kan det också vara en bra idé att sälja silvermynten och göra något roligare för pengarna.

Slitna silvermynt har vanligen samtidigt inte något riktigt samlarvärde utan då enbart kvar sitt silvervärde. Mynten ser då ofta nedslitna ut, kan vara svartnade eller vara grönaktiga, ha hack och repor. Försäljningsvärdet har istället utgångspunkt från myntens vikt och silverinnehåll då värdet baseras på innehållet av silver. Dessa mynt kallas ofta för skrotmynt och är att betrakta som metallskrot.

Vissa silvermynt som är ocirkulerade kan däremot ha ett samlarvärde som överstiger metallvärdet. Dessa silvermynt kan med fördel då också säljas till ett högre pris. Detsamma gäller riktigt gamla, ovanliga mynt eller sällsynta felpräglingar.

Värdet för silvermynten vid en försäljning kan därför vara dubbelt. Dels ett samlarvärde ur ett numismatiskt perspektiv men även också ett metallvärde baserat på innehållet av silver. Att ett silvermynt är gammalt innebär däremot inte per automatik att det har ett samlarvärde.

Sälja silvermynt – hur mycket får man betalt?
När vi köper silvermynt är det vanligtvis då baserat på det s.k. smältvärdet. Alltså att mynten prissätts efter hur mycket silver de innehåller, minus kostnader för smältning, rening, kursförsäkring under den s.k. liggmånaden etc. Av denna anledning får du inte lika mycket betalt per gram mynt som silverpriset anger. Ett förhållande som gäller vid alla försäljning för alla typer av metallskrot.

Förutom att vi köper silvermynt, köper vi silverbestick, silversmycken, pokaler och andra föremål av silver. Silvermynt köper vi även om det är enstaka exemplar eller hela myntsamlingar. Vi köper silvermynt även om de är fula och slitna. Vill du sälja silvermynt? Läs då mer under Så går det till och kontakta oss via svarsformuläret eller ring oss på: 08-716 00 00.

Silver var förr i tiden vanligt förekommande i mynt. Silvret fanns i mynten som en garanti för ett underliggande ett värde i valutan. Av samma anledning fanns löften om inlösen mot guld eller silver tryckt som en garanti på olika sedlar. Silvermynt fanns förutom i Sverige även i många andra länder. Även om olika länder hade olika valutasystem var en gemensam faktor ofta att mynten ofta antingen innehöll silver eller att valutan kunde lösas in mot guld eller mot silver. Från början höll de svenska silvermynten en relativt hög silverhalt. Silverinnehållet kom däremot att minskas successivt för att slutligen försvinna helt. Fram till i början av 1942 innehöll exempelvis svenska enkronor 80% i silverhalt. Efter 1942 minskades silverhalten till hälften samtidigt som enkronorna även gjordes lättare. Sista enkronan med silverinnehåll gavs ut 1968 och sista tvåkronan med silverinnehåll gavs ut 1966.

Orsaken till att silvret togs bort ur mynten var att värdet för silver under årens lopp kommit att stiga. Något som skulle ha inneburit att silvervärdet slutligen skulle blivit högre än myntens nominella värde. För att därför förhindra nedsmältning av mynt och då kostnaden för prägling annars skulle blivit för dyr. Därför minskades myntens innehåll av silver så det nominella värdet var högre är värdet för silverinnehållet. Silvret ersattes slutligen helt med en koppar-nickellegering.

Ända sedan detta skedde har mynten haft ett metallvärde under det nominella värdet. Risken för nedsmältning kunde genom detta avvärjas. Av denna anledning kan man faktiskt betrakta att värdet i dagens valutor helt och hållet bygger på förtroende, medan det tidigare värdet byggdes på silver- och guldmyntfot. Paradoxalt nog har därför gamla silvermynt ett värde som överstiger det nominella värdet många gånger om.