Ädelmetaller spotpris - världsmarknadspriser i SEK/gram Guld 498,37 kr 0.17% Silver 7,44 kr 0.41% Platina 308,31 kr -0.31% Palladium 740,45 kr 0.22%

Silver, ett material med traditioner

Genom historien har silver spelat en viktig roll för en rad olika aspekter i samhället. Silvret eller med det latinska namnet Argentum, är ett grundämne (Ag 47). Silver har använts som värdebevarande metall i valutor, för byte och handel. I modern tid har silver även använts vid filmframställning och utspädd i desinficeringsmedel. Inom elektronik och som en katalysator vid kemiska processer.För Sverige har silvret en lång historik av användande inom flera skiftande områden. Silver har som material använts till allt från matsilveruppsättningar, finare bruksföremål, tidigare, som värdebevarande ämne i betalningsmedel, samt inte minst som material för smycken. Än idag hittas vikingaskatter av silver- och guldföremål nedgrävda i marken. Stämpeltecken på silverföremål infördes ursprungligen i första hand som skydd för köparen. Stämpeln var tänkt att fungera som en garanti att silverhalten motsvarade de för tiden gällande bestämmelserna. För allt silver, gammalt som nytt hjälper också stämplarna till att ge information om ålder och ursprung. I Sverige har den svenska kattfotstämpeln funnits och använts sedan 1759.Kniv-och-gaffel

Silver har också använts i Europa under lång tid
I England införde Henrik II 1180 guldsmedsskrået, 1238 infördes under Henrik III kontroll av silvrets finhalt för att undvika risken för bedrägerier.
Silver-box

Silver som material
Silver är i ren olegerad form en mjuk metall med utmärkt ledningsförmåga för både värme och elektricitet. I rent olegerat tillstånd är den dock alltför mjuk för att kunna användas i smycken eller för andra föremål. Detta är varför den vanligen legeras.

Till skillnad från guld angrips silvret av föroreningar i luften och sulfiderar. Ju sämre luftförhållanden, ju fortare angrips silvrets yta och svartnar. Sulfiderat silver ger ofta även en speciell lukt.

Silverklubben
Silverklubben, uppstod ursprungligen som en sammanslutning av personer med ett intresse för silver som material, samlande av silver och silversmide. Tanken med webbsidan är att denna på sikt skall utvecklas till en innehållsrik informationsportal om silver, hantverk av silver, om silverföremål samt historia kring silver.

Sedan årsskiftet 2010/2011 har Silverklubbens inköpsverksamhet helt lagts över i ett bolag, då inköpsverksamheten kommit att bli allt mer omfattande. Inköpsverksamheten bedrivs idag av Thaler AB. Du finner mer information om Thaler AB webplatsens kontaktsida.

Vill du läsa mer om silver och silverstämpling, finner du mycket information i avsnittet om detta på webbsidan.

Har du istället gammalt silver du vill sälja, läs i så fall avsnittet om att sälja silver.

Har du konstruktiva förslag eller synpunkter om webbplatsen, tar vi tacksamt mot dessa genom vårt kontaktformulär.