Ädelmetaller spotpris världsmarknadspriser i SEK/gram Guld 772,80 kr -0.39% Silver 9,70 kr -2.27% Platina 317,86 kr -1.01% Palladium 301,17 kr -0.62%
Bra pris oavsett vikt Direktbetalning via Swish eller insatt på konto Inga dolda avgifter Möjlighet att sälja över disk Kontrollerade vågar

Frågor och svar

Vi har under fliken frågor och svar publicerat ett antal frågor vi fått genom åren. Sök gärna innan du skickar oss din fråga. Har du konstruktiva förslag på frågor som kunde vara intressanta att publicera, skicka oss i så fall dessa gärna genom mailformuläret.

Om att sälja till Silverklubben

Köper ni skadat eller buckligt silver?
Ja, vi köper silver som är både skadat och buckligt. Skicket eller utseende på dina silverföremål påverkar inte själva silvervärdet.
Varför skall jag sälja mitt gamla silver?
Först och främst för att gammalt skrotsilver som ligger och tar plats i byrålådan varken ger glädje eller pengar till annat. Vi erbjuder ett alternativ till detta. Ett enkelt och snabbt sätt att omvandla silverföremål till pengar. Ett säkert sätt helt utan belåningsförfarande hos pantbank, osäkra slutpriser på auktioner, provisioner till auktionsföretag, ränta på lämnade panter etc. Silvret som vi köper in köps för nedsmältning och ombearbetning.
Varför har ni ingen påse som man kan beställa?
För att silver till skillnad från guld ofta är skrymmande. En kund vill sälja några fåtal mockaskedar, en annan en silverbricka med en halvmeter i diameter. En tredje en pokal som enbart ryms i en större kartong.

Därför finns det inga påsar som passar samtliga kunder och behov. En annan orsak är också att många säljare misstar nysilver för riktigt silver. Skulle vi erbjuda en kostnadsfri svarspost portobetalt-tjänst, skulle tyvärr många chansa och skicka in nysilverföremål. Något som då skulle inneburit att vi fick ta igen den kostnaden på de kunder som faktiskt skickat in silver.

Vad är silverklubben?
Silverklubben började som en förening för ett antal personer med ett intresse för silversmide och samlande av silver. Sedan årsskiftet 2010/2011 lades inköpsverksamheten, som då blivit allt mer omfattande, helt över i ett bolag. Thaler AB med organisationsnummer 556238-3835. Företaget startade 1983.
Kan jag köpa halvfabrikat, tråd, plåt, tråd och plans genom silverklubben?
Nej inte i dagsläget.
Vad är världsmarknadspriset och varför får man inte detta för mitt gamla silver?

Världsmarknadspriset eller som det också kallas, spotpriset är silverpriset för helt rent silver när det handlas på de stora råvarumarknaderna. Du hittar det överst på vår webbsida, där återgivet och omräknat till svenska kr per gram.

Silversmycken, silverpokaler gamla bestick och sådana föremål eller annat silver som säljs för omsmältning. Dessa föremål är till att börja med aldrig gjorda av helt rent silver utan istället normalt med en lägre silverhalt. Efter inköpet tillkommer det dessutom kostnader för oss som köpare med analys, rening och omarbetning.

Priset som vi erbjuder dig för ditt gamla silver är som regel därför ofta något lägre än det fullständiga världsmarknadspriset. Undantag kan vara för vissa antika föremål eller för handelsgodkända silvertackor i helt rent silver där priserna då ligger väldigt nära spotpriset.

Vad innebär det att vara registrerad för handel med begagnade varor?
Det innebär att allt silver som vi köper in ska registreras och bokföras. Att information om inköpen, om säljaren för varje specifik affär ska redovisas till polisen inom en vecka från och med inköpsdatumet. Syftet är att polisen skall kunna identifiera och spåra eventuellt stöldgods. Det innebär också att alla silverföremål som vi köper in ska förvaras en månad från och med inköpsdatumet och då hållas tillgängliga för polisen om så skulle behövas. I vårt fall förvaras därför samtliga inköpta föremål i ett säkerhetslager under minst en månad efter inköpet.
Redovisar ni gjorda försäljningar till Skatteverket?
Alla inköp som görs av oss bokförs i Thaler AB. Där sparas också i bokföringen information om säljaren, köpta föremål, vikt, belopp, datum och annan relevant information.

Vi skickar inte per automatik vidare information om gjorda försäljningar från privatpersoner vidare till Skatteverket. Däremot har vi som alla näringsidkare en skyldighet att uppge information om transaktioner vid en kontroll.

För privatperson gäller följande ur Skatteverkets broschyr SKV 344

”Enstaka försäljningar av t.ex. en köpt tavla, en fotografisamling, en frimärkssamling eller liknande ska beskattas i inkomstslaget kapital. När det gäller enstaka försäljningar av tillgångar som du har haft för personligt bruk gäller att vinster upp till 50 000 kr per år är skattefria. Om din vinst är högre ska du betala skatt på den överskjutande delen.”

Är du osäker på vad du kan sälja och vilka skattemässiga konsekvenser detta får, bör du kontakta Skatteverket.

Varför skriver ni inte ut vad ni betalar på er webbsida?
Först och främst för att vi alltid försöker göra en helhetsbedömning. Vad det är som kunden vill sälja och vilka faktorer som kan påverka värdet. Vad det därför då också kan vara värt. I vissa fall är ett silverföremål mer värt än enbart metall- och skrotvärdet. Vi sätter också stor stolthet i att inte alltid basera värderingar utifrån ett metallvärde.

I skrivande stund har vi också räddat föremål från Atelier Borgila, Georg Jensen, 1700-tals silver och andra fina silverföremål från försäljning som skrot. Föremål där säljaren då enbart trott sig kunnat få betalt för skrotvärdet. I en del sådana fall köper vi själva in alternativt rekommenderar vi säljaren en annan lämplig försäljningskanal. När vi rekommenderar vidareförsäljning försöker vi om möjligt också att lämna ett uppskattat lämpligt försäljnings- eller auktionsvärde på föremålen.

För föremål vilka enbart har ett värde utifrån metallvärdet baseras även där priset på en mängd olika faktorer. Världsmarknadspriser, valutakurser, vikt och halt på föremålen. Kontakta oss så ska vi försöka lämna ett pris du kan bli nöjd och som är bättre än du kan få på annat håll.

Varför är ni ibland svåra att få tag på?
Vi är ibland upptagna med kundbesök, värderingar i samband med bouppteckningar. Lämna ett meddelande, eller skicka ett mail om du inte får tag på oss, så ringer vi upp.
Är det lagligt att smälta gamla silvermynt?
Det finns rykten och myter kring att det skulle vara olagligt att sälja gamla silvermynt för omsmältning. Ryktena har också sitt ursprung i att det faktiskt har varit olagligt att just förstöra lagliga betalningsmedel. Det var samtligt vid tidsperioden då vi använde silvermynt som betalningsmedel i Sverige. Numera finns det däremot inget olagligt med att smälta och rena fram silver ur gamla silvermynt. Mynt med samlarvärde kan däremot betala sig bättre än enbart smältvärdet för silver. Kontakta oss gärna om du har guld- eller silvermynt att sälja.
Kan silver som ni köper vara ostämplat?
Ja, vi har flera företagskunder som säljer granulat från elektronikåtervinning, industriellt silver från framkallningsbad eller liknande. Vi utför oftast en analys av materialet vid sådana inköp.
Jag har ostämplat klippskrot och krats från tidigare silversmidesverksamhet, köper ni sådant silver?
Ja, vi har alltid möjlighet att analysera silver även om det är ostämplat.
Vad köper ni för silver?
Vi köper silver i de mest skiftande former. Vi köper även guld men vi köper däremot inte nysilver. Är du osäker på skillnaden mellan silver och nysilver så hör av dig så kan vi berätta mer. Så länge det är äkta så köper vi det gärna ditt silver.
Varför skiljer det sig i pris mellan olika renhetshalter?
Skrotsilver, orent silver eller silver med lägre silverhalter förutsätter omsmältning och rening före det att silvret kan användas till annat. Redan rent silver behöver av förklarliga orsaker däremot inte renas.

Ju lägre silverhalten också är i ett föremål desto mer vikt som därför måste renas i förhållande till mängden rent silver som i slutändan då kan utvinnas. Vid rening så baseras också reningskostnaden på vikten innan framrening och inte för det rena silvret som efteråt gick att utvinna. Därför blir reningskostnaden högre för skrotsilver med lägre halter.

Kan jag få kontant betalt?
Nej, vi har helt valt att undvika hantering med kontanter på grund av riskerna som hanteringen innebär både för kunder och för personal. Du får däremot alltid direkt betalt i samband med en försäljning. Du får antingen pengarna insatta direkt på ditt bankkonto eller direkt betalt via Swish. Allt enkelt, bekvämt och säkert.
Hur får jag betalt?
Du kan antingen få betalt genom insättning till ditt bankkonto eller för företag även betalning till bankgiro. För privatpersoner kan vi även erbjuda betalning via Swish. Vid besök så betalar vi alltid ut i samband med att försäljningen genomförs. Vid inskickade föremål betalar vi normalt ut inom 24 timmar (vardagar) från det att vi tagit emot föremålen. Att det kan ta upp till ett dygn beror på att vi alltid måste kontrollväga samt kontrollera halter och vi ibland får in många paket.
Kräver ni kvitto på silvret ni köper?
Vi kräver aldrig att du som säljare måste kunna uppvisa ett ursprungskvitto. Ofta har silver kommit ägaren tillhanda genom arv, gåva eller på andra sätt. Därför har ursprungskvittot från inköpet för länge ofta försvunnit.

Vi kräver däremot alltid att du som säljare är villig att skriva under ett kvitto på försäljningen och att du även då kan identifiera dig. Detta gör vi för att undvika stöldgods och för att efterleva den lagstiftning som finns. Du får självklart också en kopia på kvittot från försäljningen. Vid långväga affärer kontrollerar vi identiteten genom andra tillvägagångssätt, däribland folkbokföringsregistret.

Misstänker vi stöldgods har vi också en skyldighet att informera polisen om detta. Vi är registrerade hos polisen för vår verksamhet och vi redovisar veckovis alla inköp vi gör till polisen.

Avräknar ni en generell avgång på föremål ni köper?
Nej, vi tillämpar varken någon generell avgång eller har några värderingsavgifter. Priserna som vi kommunicerar står vi också för. Våra priser baseras bland annat också på halter och vikter.

Däremot när sådant finns, så avräknar vi vikt för pärlor, stenar, rostfria blad, fyllning i skaft och andra oädla delar.

Ifall du jämför priser bör du även då läsa eventuell finstilt text och kräva besked innan om eventuell avgång, värderingsavgifter och andra kostnader. Hos vissa aktörer är det tyvärr ett vanliga knep med lockpriser.

Kan jag känna mig säker när jag säljer mitt silver till silverklubben?
Ja självklart!

Vi har en mångårig erfarenhet och har köpt av tusentals nöjda kunder genom åren. Vi köper självfallet både av privatpersoner och av företagskunder. Vi som köper in har också en lång erfarenhet både av värdering och av samlande.

Merparten av de silverföremål som köps in smälts också ned. Du behöver därför aldrig oroa dig att sålt släktsilver, personliga vunna silverpokaler och annat ska dyka upp hos någon annan.

Jag har hittat ett bättre pris på en utländsk sajt, kan ni matcha det?
Först och främst skall du som säljare självklart leta runt och hitta en köpare du tycker verkar bra, som betalar bra och som du känner förtroende för.

Tänk då på att vissa som skriver ett inköpspris för silver, baserar värdet och inköpspriser de skriver på själva silverinnehållet.

D.v.s. 1 kilo gafflar och skedar som har stämpeln 830 innehåller i legeringen 83% silver och därför enbart 830 gram rent silver. Gram- eller kilopriset som skrivits ut och som en viss aktör betalar för, är för de 830 grammen rent silver som ett kilot skrot innehåller i exemplet ovan. Alltså inte kilot med bestick som skall säljas.

När vi kommunicerar priser för ett silverföremål är vi noga med att det är hela vikten silver vi lämnar pris på, alltså inte enbart det uträknade rena silverinnehållet. Vi har heller inga dolda kostnader för avgång eller administrationsavgifter som tillkommer.

De enda gångerna vi avräknar vikt och s.k. avgång, är ifall föremålen innehåller stenar, pärlor, sand- eller gipsfyllningar, rostfria blad eller andra oädla material. Vi är då noga att alltid kommunicera detta i kontakten med kunden.

Priset vi lämnar är också baserat på långsiktighet. På att vi också betalar för oss, på de kostnader vi har för analys, hantering, rening, kontroll, säkerhetslagring, inköpsredovisning till myndigheter och en hel rad andra kostnader.

Ett förslag om du vill ha bättre betalt, är att du i så fall slår dig ihop med några bekanta som också har silver de vill sälja och du därför har lite större volymer att sälja.

Är ni ett företag?
Silverklubben började ursprungligen som en förening för silverintresserade. Hobbyverksamheten med smide och samlande fortgår. Dock lades inköpsverksamheten sedan årsskiftet 2010/2011 över i ett bolag då denna blivit allt mer omfattande.

Om guld

Köper ni guld?
Ja, vi köper även guld!
Varför annonserar ni inte efter guldinköp?
Helt enkelt för att vi arbetar mindre med guld som material. Vi tillhör inte heller de kommersiella guldhandlare som uppkommit i stort antal på senare tid.

Vi är specialiserade på silver och har arbetat med silver som material och silverföremål under lång tid.

Är guld mycket dyrare än silver?
Guld kostar i ren form i dagsläget ungefär 70-80 gånger mer för motsvarande mängd (vikt) i silver.
Var säljer man guld bäst?
Vi rekommenderar att du jämför priserna från exempelvis oss med andra seriösa guldsmedjor eller med något av de större pantbankskontoren. Tänk på att även alltid fråga om det finns några avgifter eller någon avräkning, s.k. avgång för ditt guld.

Om silver

Vilka silverhalter finns det?
Silver finns i en mängd olika halter. I Sverige är 830, dvs. 830/1000-delars renhet vanligast. För smycken är 925/1000-delars renhet som är vanligast. Utomlands finns bland annat silverföremål med 800/1000-, 750/1000- och 835/1000-delars renhet.
Vad är avgång?
Avgång är normalt den andel som beräknas försvinna vid smältning och rening.
Vilka svenska mynt innehåller silver?
Svenska femkronor med silverinnehåll präglades fram till 1971. Svenska enkronor fram till 1942 innehåller 80 procent silver. Året 1942 förekom både 80-procentiga samt 40-procentiga mynt. Enkronor fram till 1968 vilket var det sista året med silver i enkronor höll 40 procent silver. 1968 förekom mynt med silverinnehåll och utan.

Svenska 50-öringar med silverinnehåll fanns fram till 1961. 50-öringar före 1961 präglades även utan silverinnehåll. 50-öringar i rent nickel präglades under åren 1920-1924 samt åren 1940, 1946-1947. Dessa nickelmynt skiljer sig dock i utseende mot dem i silver.

Svenska 25-öringar med silverinnehåll präglades fram till 1961.
25-öringar förekom även före 1961 utan silverinnehåll. Det präglades 25-öringar i rent nickel under åren 1920, 1940-1941 samt 1946-1947. Dessa nickelmynt skiljer sig dock i utseende mot dem i silver.

Svenska 10-öringar med silverinnehåll präglades fram till 1962.
10-öringar förekom även före 1962 utan silverinnehåll. Åren 1920-1925, 1940-1941 och 1946-1947 präglades 10-öringar i nickel. Dessa nickelmynt skiljer sig dock i utseende mot dem i silver. Högsta silverhalt för 10-öringarna var 40 procent.

Hur vet jag vad mitt silver kommer ifrån?
Leta efter stämplar. Utifrån stämplar kan man utläsa mycket.
Hur känner jag igen nysilver?
Nysilver är ofta stämplat NS, PRIMA NS, ALPACA, ALP, EP.NS EPALP, PLATE eller PLAT. Det kan även vara stämplat GERMAN SILVER, GERMAN PLATE.

Läs också avsnittet nysilver eller ej.

Det kan även finnas andra stämplar, maila oss så hjälper vi dig med stämplarna.

Nysilver har inget att göra med att silvret är nyare.

Var hittar jag stämpeln?
Stämplar kan finnas på lite olika ställen. På bestick hittas ofta stämpeln på skaftet. På pokaler kan de återfinnas på kanter, undertill. Kontakta oss om du är osäker om en stämpel.
Varför svartnar mitt silver?
Silver svartnar då det sulfiderar. Det reagerar på svavel i luften. Ju sämre luftförhållanden, ju fortare svartnar silvret. Läs gärna mer under skötseltips.
Vad är nysilver?
Nysilver kan vara flera olika saker, däribland mässing som legerats nickel, som genom nicklet får en silverfärgad yta.

Nysilver kan också att föremålets yta belagts elektrolytiskt (pläterats) med äkta silver men där stommen består av oädlare material.

Är nysilver värt något?
Inte för oss. Det kan möjligen ha ett försäljningsvärde som bruksföremål på loppmarknad eller motsvarande.
Vad är mitt silver värt?
Antikt silver i bra skick kan ha ett högre värde vid försäljning som antikviteter än enbart för själva metallvärdet. Samma sak kan sägas om vissa smycken av hög hantverkskvalitet.

Graverat silver, gamla svartnade silverbestick, trasiga smycken, graverade silverpokaler eller silverfat vunna någon gång vid en tävling. Dessa är oftast däremot enbart värda själva skrotvärdet. Precis som med all metall är en ren råvara, ett fint hantverk eller en sällsynt vara mer värd än för skrotprodukter.

Hur renas silver?
Det finns flera olika metoder för rening av silver. Men det vanligaste är att reningen av silver börjar med att silvret först smälts till granulat. Det finns därefter flera olika metoder.

Exempelvis kemisk fällning där kemikalier används för att fälla ut silver från en lösning. Genom att tillsätta kemikalier som reagerar med silverjoner bildas en oönskad förening som kan separeras från det rena silvret.

Järn- eller aluminiumfällning är en annan där genom att tillsätta järn- eller aluminiumsalter till en silverhaltig lösning kan silvret fällas ut som en förening som kan separeras från lösningen. Detta är en vanlig metod för att rena silver i mindre skala.

Vad är finsilver?
Finsilver är en beteckning för silver som är rent och inte är legerat. Uttrycket finsilver syftar därför på nära nog hundraprocentigt rent silver eller snarare industriellt med beteckningen 999/1000-delar silver.

Finsilver är som material väsentligt mjukare än det silver vi finner i fat, bestick och andra vardagsföremål.

Bortsett från användande inom elektronik finns flera andra användningsområden, däribland som rent investeringsobjekt i tackform.

Varför står det rostfritt på knivbladet på min silverkniv?
För att knivblad i silver (med undantag för bland annat smörknivar) skulle nötas för fort. Därför är ett hårdare och mer tåligt material att föredra i själva bladet.
Hur stämplas renheten i silver?
Silver stämplas oftast med tal eller en benämning som informerar om renheten, Sterlingsilver (vanligt i smycken) stämplas exempelvis 925 och ibland med just Sterling. 925 står för 92,5 % silver.

Lägsta tillåtna silverhalt för bearbetat silver är i Sverige är 800 (genom EU-inträdet även om 830 är det vanligaste, dvs. en legering med 83 procent silver. Arbeten med lägre silverhalt än 800 (830) får i Sverige inte kallas för äkta silver. I utlandet är dock ofta lägre renheter vanliga. Äldre tyskt silver är ofta 800/1000-delars renhet.

Hur vet jag om mitt silver är massivt?
Detta är något som man vet efter att ha inspekterat silvret, kontrollerat stämplar m.m.

Knivar i silver har ofta blad i rostfritt, skaftdelen fylld med sand, tenn eller andra material. Annat silver kan vara skruvat med stålmuttrar, ljusstakar och pokaler kan vara fyllda med gips eller cement för att stå stadigt.

Funderar du på att sälja? Maila oss så hjälper vi dig.

Kan massivt silver sammanfogat med oädla material vara stämplade som silver?
Ja.
Hur utvinns silver?
Silver finns naturligt i ren form i naturen samt som en legering med guld liksom med många andra ämnen. Mest silver produceras som en biprodukt vid koppar-, guld-, bly- och zinkframställning.

Kända silvergruvor i Sverige är bland annat silvergruvan i Sala, en gruva som i folkmun kommit att ge just Sala namnet Silverstaden, ett namn som tillkommit just från stadens långa historik av silverutvinning (www.salasilvergruva.se).

Hur testar man gammalt eller ostämplat silver?
Silver kan analyseras på flera olika sätt. Hos analysföretag är det vanligaste elektronisk analys. Andra tester är probersyra, där syrans färgreaktion med silvret avslöjar om det är silverinnehåll eller ej.
Hur vet jag om det är silver?
Är du osäker om det är äkta silver hjälper vi dig med stämplarna. Om stämplar saknas kan vi också göra ett enkelt syratest.

Svenskt silver är (om det inte är hemgjorda smycken) som regel alltid stämplat.

Hur handlas silver som råvara?
Rent silver (som metall) handlas som ren råvara på råvarubörser i måttenheten troy ounce (1 troy ounce ozt = 31,1034768 gram). Silver handlas också som certifikat.

Renheten på silver som handelsvara är 999/1000-delar eller bättre, alltså väldigt rent. Det silver som används i bestick, smycken och annat håller alltså en lägre renhetsgrad.

Hur vanligt är silver som del betalningsmedel, mynt etc?
Annat än utgivet som samlings- och jubileumsmynt, idag väldigt sällsynt förekommande om ens överhuvudtaget.

Sverige minskade successivt silverhalten i mynt för att som sista året 1968, ha enkronor innehållande 40 procent silver. Silvret ersattes samma år med mynt präglade i kopparnickel.

Vad är er ambition med webbplatsen?
Ambitionen är att denna på sikt skall bli en informationsportal kring silver, silversmide samt silverföremål.

Att skapa sökbar databas på olika namnstämplar, ortsmärken både till form och olika ursprung.

Vad är en kontrollstämpel?
En kontrollstämpel är en ansvarsstämpel där den som är registrerad på stämpeln garanterar föremålets halt av ädelmetall. Den s.k. kattfoten är en kontrollstämpel.

kattfotenkel
Publicerat med tillstånd från Swedac

Vad är en namnstämpel?
En namnstämpel är en registrerad stämpel med en kombination vilken utgörs av minst två bokstäver stämplade i en rektangulär ram. Läs mer om namnstämplar.

För att en stämpel skall få användas på ädelmetallarbeten i Sverige skall stämpeln vara registrerad och godkänd av SWEDAC. Vissa undantag kan göras för personer eller organisationer vilka är registrerade hos Ädelmetalkonventionen. Läs mer under avsnittet så läser du stämpeln.

Vad är Ädelmetallkonventionen?
Ädelmetallkonventionen (Konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten) www.hallmarkingconvention.org är en överenskommelse mellan ett antal europiska länder om en gemensam så kallad CCM-stämpel (Common Control Mark).

Överenskommelsen gäller för guld-, silver- och platinaarbeten eftersträvande till att skapa enhetliga regler inom Europa.

Konventionen innebär att föremål tillverkade i något europeiskt land vilket tillhör konventionen kan exportera ädelmetallföremål till andra medlemsländer tillhörande konventionen utan krav på några extra kontroller i det importerande landet så länge konventionens regelverk efterföljs.

Vad betyder ciselering?
Ciselering kommer från franskans ”ciseau” betydande mejsel. Begreppet ciselering är konsten att med mejsel, hammare och puns åstadkomma reliefutsmyckning på ett metallbleck.
Vad betyder corpussilver?
Corpus är latin för ”kropp”. Begreppet corpussilver används vanligen för föremål som kannor, skålar, bägare, vaser och motsvarande.