Ädelmetaller spotpris - världsmarknadspriser i SEK/gram Guld 360,75 kr -0.41% Silver 4,67 kr -0.08% Platina 246,29 kr -0.22% Palladium 272,92 kr 0.08%

25-öre

25 öringen är efter tioöringen den näst minsta valören bland svenska silvermynt. 25 öringen finns i ett flertal olika varianter med ett utseende liknande både 10-öringen och 50-öringen. Som med många andra valörer är de äldsta 25-öringar riktigt bra skick värdefulla medan slitna mynt enbart har ett skrotvärde. 25-öringar mellan 1874-1941 innehåller 60% silver, medan de från 1943-1961 innehåller 40% silver.

25ore

Precis som med 10-öringarna och 50-öringarna förekommer varianter i nickel som ej har något silverinnehåll och därför inte heller något större värde. Undantaget kan vara i sällsynt bra skick då det kan finna samlarvärde. Årtal för dessa nickelmynt är 1921, 1940, 1941, 1946, 1947 och 1962. Viktigt att veta är att det även förekommer även präglingar i silver i vissa av dessa årtal. För att skilja nickelmynten åt från silvermynten, titta på kronan på baksidan av myntet. Ett stort “G” med ett “V” inuti (Gustav V) anger att myntet är ett nickelmynt.


Årtal Framsida Frånsida Valspråk / Text Diam. mm Vikt (gram) Silverhalt Finvikt (gram)
1874-1878 bildsaknas-150x150 bildsaknas-150x150 Brödrafolkens väl 17 mm 2,42gram 60% 1,45gram
1880-1895 25-öre-1899-framsida 25-öre-1899-frånsida Brödrafolkens väl 17 mm 2,42gram 60% 1,45gram
1907 bildsaknas-150x150 bildsaknas-150x150 Sveriges väl 17 mm 2,42gram 60% 1,45gram
1910-1941 25-öre-1941-framsida 25-öre-1941-frånsida 17 mm 2,42gram 60% 1,45gram
1943-1950 25-öre-1950-framsida 25-öre-1950-frånsida 17 mm 2,32gram 40% 0,93gram
1952-1961 25-öre-1953-framsida 25-öre-1953-frånsida 17 mm 2,32gram 40% 0,93gram