Ädelmetaller spotpris - världsmarknadspriser i SEK/gram Guld 361,37 kr -0.24% Silver 4,67 kr -0.01% Platina 246,41 kr -0.17% Palladium 272,87 kr 0.06%

1-kronor

Grunden för myntreformen från 1875 var enkronan. Enkronan tillverkades också med silverinnehåll från och med1875 ända fram till 1968 då metallkompositionen ersattes med koppar-nickel. 1968 förekommer det enkronor med både silverinnehåll och utan. Med ett tränat öga och erfarenhet går mynten i silver att urskilja. Vill du ha hjälp med detta kontakta oss. Svenska enkronor finns i så stora mängder att de generellt inte har något värde utöver silvervärdet utom i enstaka fall då de är i ovanligt bra skick alternativ förekommer i ovanligare präglingar. Enligt Riksbanken är även de äldre varianterna av enkronor fortfarande giltigt betalningsmedel, varför man då och då kan ha turen att hitta enkronor i silver bland växelpengar. Dessa enkronor med silverinnehåll är däremot sällsynta eftersom silvervärdet är många gånger högre det nominella värdet. Hittar du ändå en enkrona med silver gör du därför bäst i att stoppa undan den i stället för att handla med densamma.


Årtal Framsida Frånsida Regent Valspråk / Text Diam. mm Vikt (gram) Silverhalt Finvikt (gram)
1875-1904 1-kr-1875-framsida 1-kr-1875-frånsida1 Oscar II Oscar II Sveriges och Norges Konung – För brödrafolkens väl 25 mm 7,5gram 80% 6gram
1906-1907 1-kr-1907-framsida 1-kr-1907-frånsida Oscar II Sveriges väl – Född 21 Januari 1829 Död 8 December 1907 25 mm 7,5gram 80% 6gram
1910-1942 1-kr-1939-framsida 1-kr-1939-frånsida Gustaf V Gustaf V Sveriges Konung – Med folket för fosterlandet 25 mm 7,5gram 80% 6gram
1942-1950 1-kr-1942-framsida 1-kr-1942-frånsida Gustaf V Gustaf V Sveriges Konung – Med folket för fosterlandet 25mm 7gram 40% 2,8gram
1952-1968 1-kr-1966-framsida 1-kr-1966-frånsida Gustav VI Adolf Gustav VI Adolf Sveriges Konung – Plikten framför allt 25mm 7gram 40% 2,8gram